Satılık T.P.E Tescilli Ödeme Kuruluşu Markası

** Ödeme kuruluşu markası, .com.tr ve .com alan adları ile birlikte, hazır logosu ile satılıktır. İlgili marka Ödeme kuruluşu için düşünülmüş olup, operasyonel maliyetler konusunda finansman bulamamak sebebi ile sadece entegratör ve ödeme aracı olarak hizmet vermiş, daha sonra hizmet hayatını sonlandırmıştır.

Satış sadece ödeme kuruluşu lisansı olan ve/veya lisans başvuru aşamasında olan ödeme ve elektronik para kuruluşlarına, tüzel kişiliklere yapılacaktır. Gerçek kişiye devir yapılmayacak, gerçek kişiler ile satış/bilgi sürecine girilmeyecektir.

Lütfen tüzel kişiliğinize ait kurum mailiniz ile posvezne@gmail.com adresi üzerinden kurum iletişimi kurunuz. İletilen taleplere mutlaka telefon yolu ile dönüş yapılacak ve ayrıntılı bilgi verilecektir.